Terug naar HomeRedigeren van een nieuwsbrief

Je maakt zelf de nieuwsbrief van je organisatie. Je zit zo goed in het onderwerp, dat het lastig wordt om je te verplaatsen in de doelgroep. Sluiten de teksten aan bij de informatiebehoefte van de lezer? Zijn de koppen en intro's pakkend? Leest het lekker? Het kan beter! Laat daarom de proefversie van je nieuwsbrief beoordelen door Nynke Feenstra. Met een paar ingrepen of aanwijzingen wordt jouw nieuwsbrief professioneel. Prijsopgave?
>>Naar contact opnemen

Blogs herschrijven

Je hebt blogteksten geschreven en merkt dat ze niet professioneel overkomen. Terwijl je goed bent in je vak. Dat wil je laten zien. Nynke Feenstra herschrijft jouw blogs, zodat jouw diensten of producten uitstekend uit de verf komen. Wil je weten wat het kost? >>Naar contact opnemen

Artikelen herschrijven voor websites of magazines

Medewerkers leveren artikelen aan voor de bedrijfswebsite of het intranet. Jij ziet meteen wat eraan mankeert, maar hebt geen tijd om de artikelen zelf te redigeren. Je houdt van kwaliteit. Nynke Feenstra neemt je de eindredactie graag uit handen. Zij kent de journalistieke genres en de do's and don'ts bij publicatie online. >>Naar contact opnemen

Handig met taal!